Hvorfor biomekanik?

Hvad opnås ved viden om fodens biomekanik? 

 1. viden om fodens normalfunktion – både strukturelt og funktionelt
 2. konkret udredning af fejlstillinger
 3. viden om ideel bevægelse/gang
 4. forståelse for forskelle ved unormal bevægelse
 5. forståelse for de konsekvenser malfunktion har i form af skade(r)
 6. at kunne bruge viden fra biomekaniske undersøgelser til at fremstille funktionelle indlæg

Hvorfor fremstille indlæg efter biomekaniske principper?

 1. den reelle årsag til gener og unormal bevægelse er udredt biomekanisk
 2. indlæg fremstilles (efter aftryk af foden) med subtalarleddet i neutral position
 3. indlæg vil tilgodese (rigide) fejlstillinger ved at flytte underlaget op til foden
 4. indlæg vil styre fodens bevægelser, så de minimeres til at være indenfor normalt bevægelsesområde = bevægelse i yderstillinger undgås
 5. indlæg retter/styrer “kun” foden “tilbage” til normal position = optimal ledbevægelse og muskeltræk
 6. kroppens egne støddæmpningsmekanismer genoprettes
 7. da fødderne er kroppens fundament vil alignment i foden modvirke malalignment hele vejen op i bevægeapparatet
 8. indlæggene er behagelige. Ledflader passer sammen.

Hvilke undersøgelser er nødvendige for udredning:

 1. ledtest: er der normal ledbevægelse i talocruralled, subtalarled, midttarsalled, 1. stråle og 1. metatarsophalangealled?
 2. bagfodens stilling i forhold til det vertikale plan med subtalarleddet i neutral position?
 3. forfodens stilling i forhold til den neutrale bagfod.  Er forfod og bagfod ikke parallelle: er det så valgus/ varus eller plantarflekteret/dorsalflekteret 1. stråle?
 4. benlængdeforskel?

Supplerende undersøgelser:

 1. tibiatorsion
 2. hofterotation