Ideel gang.

Kendskab til normal gang er en forudsætning for at konkludere afvigelser, samt vurdere om indlægsbehandling har den ønskede effekt.