Biomekaniske undersøgelser.

 

Måling af subtalarleddets dorsalflexion

For at fremstille korrekte biomekaniske indlæg er der få nødvendige undersøgelser at udføre. Der skal måles, hvor mange grader en fejlstilling af foden afviger fra fodens neutrale stilling.

Et par nødvendige gradmålinger (som illustreret ovenfor) – i forhold til fodens neutral stiling er  bagfodens stilling både med subtalarleddet i neutral stilling og i alm. stående hvilestilling, dorsalfleksion i talocruralleddet og forfodens stilling.  Desuden er det vigtigt at måle indad- og udadrotaion i bækkenet med goniometer og undersøge for benlængdeforskel.

Sådan finder du neutralstillingen.

Fodens stilling, når subtalarleddet er neutralt, kaldes fodens neutral position.

Uanset om du har pt. siddende i pt.stolen, eller du har pt. i stående stilling, med flekteret knæ på en skammel, er der en effektiv og forholdsvis enkel måde, at finde frem til stillingen på. Samtidig er der også nogle måder hvorpå, du kan kontrollere, at stillingen/positionen er korrekt.

Med pt. siddende i pt.stolen finder du neutralstillingen ved at placere tommel på laterale hånd på eller lige bag caput af 5. metatars. Imens palperer du subtalarleddets mediale og laterale ledkanter (ledspalterne er placeret under de smilehuller, du ser en smule distalt og anteriort for mediale og laterale malleoler. Når mediale og laterale kanter af talus er kongruente i forhold til kanterne på calcaneus er subtalarleddet i neutral position (hverken talus eller calc. prominerer).

Du kan kontrollere stillingen ved at dorsalflektere talocruralleddet en smule (ca. 5 grader), hvilket låser midttarsalleddet, og fod og ben føles som en rigid enhed.

1. stråles position og bevægelighed er en vigtig undersøgelse.

us 1 stråle

 

Med neutralstillingen fastholdt med laterale tommel på caput af 5. metatars lader du pegefingeren holde dorsalt på caput af 5. metatars. Nu tager du den anden/mediale hånds tommel og pegefinger og griber på samme måde omkring caput af 1. metatars. Tankerne tilbage til laterale hånd, hvor du nu – mens du bevarer neutral position – forflytter dit greb hen om caput af 4., 3. og hen til 2. cap. Dette greb skal fastholde neutralstillingen og den laterale hånd må ikke bevæges. Mediale hånd bevæger 1. stråle opad (i forhold til dorsum) i dorsalfleksion og nedad (i forhold til planta) i plantarfleksion. De 2 hænders tommelfingernegle bruges som måleredskab. Inden med. hånd bevæger 1.stråle, er de 2 negleender lige ud for hinanden, når forfoden er lige/neutral, og ved normalt bevægelsesmønster vil med. tommel flyttes (parallelt) 5mm. op i dorsalfleksion og 5mm. ned i plantarfleksion.

Ved en plantarflekteret 1. stråle vil caput af 1. metatars have en lavere/mere plantar udgangsstilling i forhold til caput af 2. metatars, og de 2 tommelnegle kan derfor ikke som udgangspunkt være lige ud for hinanden. Kan caput af 1. stråle bevæges opad til over niveau med caput  af 2. metatars er 1. stråle mobil. Kan den kun komme til niveau, er den semirigid. Kan den ikke komme til niveau, er den rigid. Der kan sagtens være et totalt bevægelsesudsving på 10 mm eller endda mere, uden at 1. stråle er mobil. Altså hvis den ikke kan komme over niveau af 2. cap.