Indlæg nr. 1 om tågængere.

Posted on 09. mar, 2017 by in Ikke kategoriseret

Tågængere – definition. En tågænger er et barn med en ganganomali uden normalt hælisæt ved starten på et skridt samt manglende fuld fodkontakt senere i standfasen. Det gælder begge fødder og barnet går på tæerne eller på forfoden i størstedelen af kontakten med underlaget. Det normale. Det er normalt at et barn begynder at gå, […]

Continue Reading →

Indlæg nr. 2 om tågængere.

Posted on 13. mar, 2017 by in Ikke kategoriseret

Lad os starte med lidt viden om sansemotorik. Selvom den eksakte patofysiologi er ukendt ved tågang, postuleres det, at der er en mindre defekt i det sensoriske system. Sans kommer af sensus (følelse, fornuft). At sanse: barnet begynder at opfatte omverdenen. Der er 3 grundlæggende sanser taktilsans, vestibulærsans og kinæstesisans. De bliver kaldt de primitive sanser, […]

Continue Reading →

Indlæg nr. 3 om tågængere.

Posted on 17. mar, 2017 by in Ikke kategoriseret

Undersøgelse af barnet. Det kan naturligvis diskuteres, hvor langt fodterapeutens kompetencer rækker med hensyn til at udrede en tågænger, men afhængig af interesse og enten sikkert at kunne udelukke noget patologisk eller at videre udredning er en nødvendighed, kan der bl.a. ses på følgende: Var barnet for tidligt født? Kan barnet være blevet forsømt/understimuleret som spæd? Begyndte barnet […]

Continue Reading →

Indlæg nr. 4 om tågængere.

Posted on 21. mar, 2017 by in Ikke kategoriseret

Behandling af tågængere. Litteraturen er desværre fuld af dårlig dokumenteret behandling. Hvis barnet er idiopatisk tågænger, er behandling måske ikke nødvendigt. Barnets gang bør dog evalueres mindst hver 6. måned for kontrakturer, stive led og svage muskler. Hvis der er et fysisk problem, eller hvis ikke gangmønsteret spontant er rettet ved 3 år, skal behandling […]

Continue Reading →

Workshops foråret 2017.

Posted on 03. mar, 2017 by in Ikke kategoriseret

Der afholdes workshop I d. 29. april og workshop II d. 30. april. Begge i Aalborg. Klik på workshops på menulinjen (ikke undermenuerne ved workshops) Der kan du læse mere og komme direkte til tilmeldingslink.

Continue Reading →

Automatisk kladde

Posted on 03. mar, 2017 by in Ikke kategoriseret

Continue Reading →

Automatisk kladde

Posted on 03. mar, 2017 by in Ikke kategoriseret

Continue Reading →