Udvikling af femur alignment hos det lille barn.

Posted on 13. maj, 2016 by in Ikke kategoriseret

Hos nyfødte er femur – som tibia – ofte buet i knoglens længderetning, men også den strækker sig som regel hurtigt til en pæn lang knogle.

Femur er indadroteret og collum femoris har en anden hældning/vinkel – det kaldes femoral anteversion

Hofterotation.

Graden af indadrotation og udadrotation skal generelt være ens hos voksne (over 12 år) – ca. 45° i hver retning. Der er en sammenhæng mellem anteversion og indadrotation, idet anteversionen øger indadrotationen. Jo mere anteversion, jo mere indadrotation. Ved voldsom anteversion kan der hos barnet være helt op til 90° indadrotation og ingen udadrotation.

Femoral anteversion.

Collum femoris´ akse er roteret anteriort i forhold til femur kondylernes frontale plan eller med andre ord: anterior tvist eller vinkling af caput femoris væk fra det frontale plan.

Det beskriver den normale position af femur ved fødslen, hvor den er roteret medialt omkring dens lange akse. Det er ofte bilateralt og ses hos flere piger end drenge.

Børn med øget anteversion går med patella og fødder pegende medialt. Børnene sidder gerne i W-stilling, og det har indflydelse på deres sovevaner. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at ændre på disse vaner – tidligst  muligt, da de ellers fastholder anteversionen. Øvelser og gang, der fremmer at barnet peger fødderne lige frem er med til at fremme udviklingen. Det kan være at gå baglæns, gå på trapper og bakker. Større børn kan squatte op ad en væg, stå i bro og udføre øvelser, der abducerer hoften. Generel styrkelse af m. gluteus maximus og medius.

Når barnet er 8 – 10 år, bør det gå med fødderne pegende fremad, og indadtorsionskræfterne på femur er mindskede.

Indlægsbehandling ved femoral anteversion.

Som med tibia torsion kan anteverteret femur ændres med indlæg med samme type ganggænge. Det er vigtigt med regelmæssige målinger for at sikre, at ændringer sker det rigtig sted. Afhængig af sværhedsgraden kan ganggængebehandling af femoral anteversion indledes når barnet er omkring 6 år. På dette tidspunkt er det ikke længere muligt at ændre på tibia torsion, for hvis denne er normal for alderen, skal den jo ikke yderligere “skubbes” mod out-toeing.

Ligheder og forskelle på tibia torsion og anteverteret femur.

Begge dele fører til in-toeing. Ved tibia torsion peger patella lige frem og ved anteverteret femur peger den medialt. Hyperpronation bør begrænses i begge tilfælde og begge kan præges med ganggænge. Tibia torsion kan rettes indtil 6 år og anteverteret femur indtil 10-12 år. Vær opmærksom på at barnet ofte fødes med begge dele, og der er en normal progression mod out-toeing.

Femoral retroversion.

I modsætning til anteversion roterer collum femoris modsatte vej og bliver synlig som out toeing, når barnet begynder at stå og gå. Udadrotation i hoften overstiger langt graden af indadrotation, med helt op til 90° udadrotation. Er mest almindelig hos overvægtige børn og ses oftere på højre side, når det er unilateralt. Vil forbedres gradvist ved almindelig gang i løbet af de første gående år. Bør være normal som 3 årig ellers er risici for alvorlige ortopædiske skader. Også her kan indlæg med ganggænge benyttes – gangretningen skal naturligvis være modsat.

Leave a Reply