Udvikling af tibia alignment hos det lille barn.

Posted on 03. maj, 2016 by in Ikke kategoriseret

I serien om børnefødder skriver jeg i dag om normal alignment af tibia hos det lille barn.

Ved fødslen er hele tibia buet (tibia varum), men også ekstra roteret/torkveret i den distale tredjedel (tibia torsion). Begge dele pga. den sammenkrøbne stilling i livmoderen.

Tibia varum.

Det er alment kendt at børn op til 2 års alderen har fysiologisk buede underekstremiteter. Det er symmetrisk, smertefrit og normalt forbundet med in-toeing. Problemet bedres spontant uden behandling, som et resultat af normal vækst.

Der kan forsat ske en strækning af tibia efter 2 års alderen, men fortsætter den buede tilstand, kan der komme komplikationer fra genu varum med sekundær effekt på hofter og ankler. Overvægtige børn har sværere ved/tager længere tid om at udvikle normale tibia.

Tibia torsion.

Indadroteret tibiatorsion er normalt i de første leveår og en meget almindelige årsag til in-toeing. Denne in-toeing skal rette sig selv, fra det lille barn begynder at gå.

Nogle børn roterer mere end normalt, f.eks. hvis der har været ekstra trangt i livmoderen eller babyen er stor. Hvis barnet begynder at gå sent – eller kun går lidt, kan det også tage længere tid at “modellere” tibia. Hos mange børn er processen komplet efter de har gået i 6 – 12 måneder. Ofte fortsætter processen med få grader pr. år. Få procenter fortsætter med at have en signifikant tibia torsion.

Tibia torsion kan undersøges/udmåles på forskellige måder (som ikke beskrives her), og det er normalt at fødes med let indadrotation, der stille og roligt vil ændre sig, så der er 2° udadrotation hos 2 årige og 4° hos 4 årige. Derefter øges det til 8° hos 5 årige og 13° hos 6 årige. Det normale hos voksne (over 6 år) er 13-18°. Når tibia har denne position, står individet med let udadroterede fødder.

En undersøgelse har vist, at ændringen i tibia torsion hos børn hovedsageligt sker i de første 4 leveår, og ændring derefter ikke har signifikant betydning. Det hænger ikke helt logisk sammen med ovenstående udviklingsforløb, men fortæller at mange børn hurtigt får normal tibia torsion.

Indlæg i forbindelse med tibia torsion.

Indlægsmæssigt er det vigtigt at styre svangen for at undgå hyperpronation (af de samme grunde som tidligere er beskrevet).

Desuden kan der indarbejdes en gangregulering i indlægget ved at klippe distale ende skrå (+ evt. øge det til en gængefunktion), så afviklingen tvinges over mediale fodrand i stedet for som ellers over laterale fodrand. Benyttes denne metode er det vigtigt at informere forældrene om, at det i en kortere periode kan se ud, som om det forværres, indtil barnet af sig selv spontant begynder at dreje fødderne endnu mere ud.

Fodøvelser.

Vi kan anbefale, at barnet øver sig i at gå med udaddrejede fødder, gå på ydersiden af fødderne – uden at vende fødderne indad og gå på tæer med anklerne tæt på hinanden. Vigtigt er det at undgå, at barnet forsøger at gå bredsporet i bestræbelserne på udføre øvelserne.

Leave a Reply