Indlæg om biomekanik. Nr. 3 i en serie

Posted on 28. maj, 2015 by in Ikke kategoriseret

I dag vil jeg skrive om forfoden og problemerne med at få den udredt korrekt.

Hvordan vurderer vi forfodens stilling i forhold til bagfoden????

Når vi vurderer forfodens stilling i forhold til bagfoden, skal vi forestille os 2 linjer.

  1. angående bagfoden, så forestiller vi os en tænkt linje, der ser bort fra fedtpudeforskydninger, og som er parallel med plantare del af calcaneus.
  2. angående forfoden, så tænker vi os en linje, der berører undersiden af capites.Først ser vi på, om linjen ved forfoden er parallel med linjen for den neutralstillede bagfod. Er de 2 helt parallelle, er forfodens stilling normal.

Er de ikke parallelle vurderer vi om

  1. capites står på en jævn skrå linje i forhold til den neutralstillede bagfod. Ligger caput af 1. metatars lavere/mere plantart, så er der forfod valgus. Ligger caput af 1. metatars mere dorsalt, så er der forfod varus
  2. om de 4 små capituli er parallelle og kun 1. caput dropper (eller måske ligger lidt højere/dorsalt) i forhold til de 4 små. Dropper caput af 1. metatars har vi en plantarflekteret 1. stråle, og ligger den mere dorsalt (hvilket er ret sjældent – hvis ikke der er knystopereret), har vi en dorsalflekteret 1. stråle.
  3. vi kan opleve en kombination af de 2. Der er altså ikke ualmindeligt at se forfod valgus og plantarflekteret 1. stråle samtidig.
  4. endelig vil det også være muligt at se afvigelser af de små capituli

Måske sidder du og tænker, at f.eks. forfod valgus og plantarflekteret 1. stråle ligner hinanden så meget, at nøjagtig udredning kan være ligegyldig. Det mener jeg ikke, da behandlingen ikke er ens, selvom det da ligner hinanden.  Men behandlingen vil jeg først skrive om i næste Nyhedsbrev.

Når forfodens fejlstilling(er) er udredt, er det vigtigt at vurdere den til enten at være mobil, semirigid eller rigid.

Det er nemt at vurdere forfod valgus/varus, da du bruger tomlen (på den hånd, du ikke fastholder neutral position med) til at skubbe på caput af 1. metatars. Ved forfod valgus skubber du plantart fra, og hvis forfoden kan skubbes op til en position, hvor linjerne bliver parallelle, så er den mobil. Kan den ikke skubbes op, er den rigid, og kan den skubbes ca. halvvejs er den semirigid.

Forfod varus er altid rigid, for ellers er det ikke forfod varus. Her prøver du at skubbe på caput af 1. metatars fra dorsalsiden, og den må ikke kunne trykkes ned.

Ved undersøgelse af bevægeligheden i 1. stråle holder du med begge hænders tommel og pegefingre omkring 1. og 2. capites. Hvis du ikke kender undersøgelsen, kan du se en udførlig beskrivelse på hjemmesiden biomekanikforfodterapeuter. Klik på linket HER

Kan du – med dine tommelfingernegle ligeud for hinanden – bevæge caput af 1. metatars 5 mm opad i dorsalfleksion og 5 mm nedad i plantarfleksion, er der normal bevægelse.

Ved en plantarflekteret 1. stråle vil caput af 1. metatars oftest have en lavere/mere plantar udgangsstilling i forhold til caput af 2. metatars. Kan caput af 1. stråle bevæges opad til over niveau med caput  af 2. metatars er 1. stråle mobil. Kan den kun komme til niveau, er den semirigid. Kan den ikke komme til niveau, er den rigid.

Der kan sagtens være et totalt bevægelsesudsving på 10 mm eller endda mere, uden at 1. stråle er mobil (hvis den kan ikke komme over niveau). Dette kan være tilfældet ved svær plantarflekteret 1. stråle.

Eksempler på kompensation.

Når der er en svær rigid prominens af caput af 1. metatars, som ved enten forfod valgus eller plantarflekteret 1. stråle, så vil caput af 1. metatars banke i gulvet inden caput af 5. får kontakt. Kroppens fremadretning vil tippe foden, så afviklingen kommer til at foregå  lateralt.

Hvis stillingen derimod er mobil, så vil hele 1. stråle give efter og dorsalflektere. Ved forfod valgus vil flere af de mediale metatarser også give efter. Men 1 stråle vil kunne komme over niveau for caput af 2. og dermed belaste caput af 2. metatars. Når 1. stråle kommer over niveau, er den blevet så dorsalflekteret, at den ikke er i stand til at plantarflektere, så der kommer mulighed for nok tilstrækkelig dorsalfleksion i 1. MP led til afsæt.

Disse emner gennemgås grundigt i klubBiomekanik, hvis din interesse er vakt. Læs mere om klubBiomekanik HER

Leave a Reply