Hvorfor biomekanik?

Posted on 18. maj, 2015 by in Ikke kategoriseret

Hvorfor Biomekanik?

I Gyldendals store danske står der: biomekanik, forskningsfelt, hvor legemet, navnlig bevægeapparatet, undersøges med mekanisk-fysiske målemetoder. Sigtet er at opnå eksakte beskrivelser af det komplekse samspil mellem bevægeapparatets aktive (muskler) og passive (knogler, led og sener) elementer under belastning og bevægelse af legemet samt at formulere de principper, der ligger til grund for bevægeapparatets artsspecifikke udformning, dets dimensionering og styring.

I dette indlæg vil jeg starte en række af indlæg om biomekanik.

Jeg vil stille nogle spørgsmål, og jeg vil give nogle bud på besvarelser.

Nederst vil jeg reklamere for KlubBiomekanik, orientere  nogle kommende gratis webinarer samt afsløre et par datoer for efterårets kurser og orientere om ferie i webshoppen.

Så er du advaret. Dette første Nyhedsbrev i rækken er lidt langt!

Hvorfor er jeg VILD med biomekanik?

Det korte svar er, at jeg har set utallige eksempler på, at det er effektivt og skånsomt for pt.

Jeg har arbejdet med biomekanik siden 1989, hvor jeg på mit 1. kursus snuste til emnet. Det foregik på engelsk, og jeg var slet ikke vant til engelsk hverken på samtaleniveau eller fagteknisk. Derfor gik det meget langsomt fremad med forståelsen de første 10 – 15 år. Jeg tyggede mig igennem en amerikansk fagbog, men først da jeg blev en del af undervisningsteamet ved dynamicFeet konceptet i 2005, hvor jeg skulle formidle min viden til andre, fik jeg bedre fat på de mange begreber. En ting er at tro, man forstår noget, en anden ting er at forklare det til andre. Der var nogle ting, der dengang  faldt endeligt på plads inde i mit lille hoved. Da jeg i 2012 startede mit eget koncept BiomekaniskeFodterapeutIndlæg, tog jeg for alvor fat på opgaven med at komme helt ned i de simpleste detaljer. Jeg tog KISS helt bogstaveligt, og kan forklare de fleste begreber på en enkelt og let forståelig måde. Og når der er brug for det, kan jeg uddybe og komme med mere komplicerede detaljer. På mine workshops holder vi os til de nødvendige begreber på en enkelt måde. Til medlemmerne i KlubBiomekanik går jeg langt mere  i dybden med hvert emne. Kun det første emne: de 5 mest almindelige fejlstillinger, er en overordnet gennemgang for ligesom at komme i gang.

Hvad opnår vi fodterapeuter  ved at have viden om fodens biomekanik?

1.     viden om fodens normalfunktion – både strukturelt og funktionelt er en forudsætning for at have referencepunkter for undersøgelser og diagnostik

2.     konkret udredning af de fejlstillinger, der forårsager malalignment og unormal gang

3.     viden om ideel bevægelse/gang er en forudsætning for at kunne vurdere, om der er afvigelser

4.     forståelse for afvigelser fra det normale/ideelle: hvilke konsekvenser kan det have på andre ledforbindelser, knoglepositioner og muskelfunktion?

5.     forståelse for de konsekvenser malfunktion har i form af skade(r). Hvor kommer overbelastning typisk?

6.     at kunne bruge viden fra biomekaniske undersøgelser til at fremstille funktionelle indlæg

Hvorfor fremstille funktionelle indlæg efter biomekaniske principper?

1.     den reelle årsag til gener og unormal bevægelse er afdækket. Indlæggene  opbygges med elementer, der skaber  alignment  for de objektive fund

2.     indlæggene fremstilles (efter aftryk af foden) med subtalarleddet i neutral position. Indlæggene kan styre fodens bevægelse og generelt styre gangafviklingen mod  normalfunktion

3.     indlæggene vil tilgodese (rigide) fejlstillinger ved at flytte underlaget op til foden

4.     indlæggene vil styre fodens bevægelser, så de minimeres til at være indenfor normalt bevægelsesområde = bevægelse i yderstillinger undgås= skader minimeres

5.     indlæggene  retter/styrer “kun” foden “tilbage” til normal position = optimal ledbevægelse og muskeltræk = minimal tilvænning

6.     kroppens egne støddæmpningsmekanismer genoprettes

7.     opnåelse af alignment. Da fødderne er kroppens fundament vil (gen)oprettelse af alignment derfra modvirke malalignment hele vejen op i bevægeapparatet

8.     behagelige indlæg. Indlæg, der er fremstillet efter gibsaftryk af foden eller med en præfabrikeret sål direkte på foden med subtalarleddet i neutral position, har en behagelig pasform

Hvilke undersøgelser er nødvendige for at udrede pt.?

1.     ledtest. Er der normal ledbevægelse i talocruralled, subtalarled, midttarsalled, forfod i forhold til bagfod, 1. stråle og 1. metatarsophalangealled

2.     bagfodens stilling i forhold til det vertikale plan med subtalarleddet i neutral position

3.     forfodens stilling i forhold til den neutrale bagfod. Er forfod og bagfod ikke parallelle: er det så valgus/ varus eller plantarflekteret/dorsalflekteret 1. stråle

4.     benlængdeforskel. Ved benlængdeforskel ses ofte asymmetrisk pronation, og det er vigtigt at udrede, om det er strukturelt eller funktionelt, da behandlingen er forskellig.

Supplerende undersøgelser.

Når der ikke opnås tilfredsstillende resultat med indlægsbehandling efter ovennævnte undersøgelser, kan et par andre undersøgelser være en hjælp til at afdække problemet.

1.     tibiatorsion. Hos børn er det stadig muligt at påvirke unormal udvikling af tibiatorsionen indtil ca.6  år pga. bløde knogler. Derefter vil muskler forsøge at kompensere for drejningen af tibia, og på et tidspunkt give gener i form af stramhed

2.     hofterotation. Der er flere faktorer, der har betydning for hofterotation, men der er muligheder for at påvirke udviklingen til ca. 10 års alderen

Har du lyst til at kommentere, er du velkommen.

2 Responses to “Hvorfor biomekanik?”

  1. Charlotte Midtgaard 19 maj 2015 at 07:34 #

    Kære Hanne!
    TILLYKKE – Super flot og professionel blog. Tak fordi du går foran fagligt, det gavner os alle. Glæder mig til at følge dig. Kærlig hilsen Charlotte

  2. HanneMalcho 19 maj 2015 at 14:54 #

    Kære Charlotte.
    Tusind tak for rosende ord. Det varmer, især når de kommer fra en kollega, der bærer den faglige fane, så højt som du.


Leave a Reply