Korte træk om intentionerne med denne hjemmeside!

 

Vision

Min vision: Fodterapeuterne skal fremstille og levere en langt større del indlægssåler til den danske befolkning end tilfældet er i dag. En stor del af klientellet på klinikkerne har behov for indlæg og vil kunne følges tæt for optimal effekt af indlægsbehandlingen. Fodterapeuternes erfaring med at "afkode" belastningstegn på både hud, indlæg og fodtøj er en unik mulighed for løbende at evaluere indlæggenes effekt og for hurtig tilretning ved behov for ændringer.

Passion.

Min passion: Indlægsfremstilling efter biomekaniske principper. Det vil glæde mig rigtig meget at få lov til at dele denne passion med dig. Den viden jeg har oparbejdet gennem 40 års virke som fodterapeut, hvor jeg blandt andet har fordybet mig i biomekanikken, har jeg besluttet skal bruges til gavn for de mange, der har fod- eller fodrelaterede problemer i bevægeapparat. Derfor vil jeg bidrage til, at endnu flere fodterapeuter arbejder efter biomekaniske principper samt sørge for adgang til præfabrikerede indlægssåler, der med simple teknikker kan tilpasses individuelt. Jeg arbejder lige nu på at finde en metode til at danske fodterapeuter kan tilegne sig store dele af min viden. Du vil høre nærmere.

logo

Logoet, jeg har valgt, symboliserer at biomekanik omfatter hele kroppen, og at vi fodterapeuter med hele vores palet af viden og behandlingsmuligheder, får patienter til at danse glad ud i verden - fra vore kliniker.

 

 

 

Vil du være med?